Markeveien Alternative Klinikk
Laksevåg Akupunktur

NADA - et spesialprogram innen øreakupunktur. Behandlingen består kun av 5 nåler i hvert øre.

NADA startet i USA som en del av en behandling for å dempe voldstendenser blant fanger. Resultatet var fremragende. Det viste seg også at rusavvenning gikk lettere for de som fikk NADA-nåler. Etter hvert viste opplegget å ha positiv virkning på langt mer enn aggresjon og avvenningen.

I dag brukes programmet også som et støtteverktøy i behandling av mennesker med angst, depresjoner, traumer, abstinenser, uro, spiseforstyrrelser, røykeavhengighet, medikamentavhengighet og personlighetsforstyrrelser. NADA er en verdensomspennende organisasjon.

Vi har god erfaring med bruk av NADA-nålene, særlig ved ulike typer avvenning/abstinenser og psykiske plager. Etter behov nytter vi NADA alene eller sammen med annen behandling.

Nyttig ved:

  • Abstinenser
  • Angst, uro
  • Avhengighet
  • Depresjoner
  • Tobakksavvenning
  • Traumer
  • Vektreduksjon